Kärsämäen vesihuolto Oy

Kärsämäen Vesihuolto Oy on Kärsämäen kunnan alueella toimiva yleinen vesihuoltolaitos. Yhtiön omistaja on Kärsämäen kunta.

Kaikki toimittamamme vesi on pohjavettä, joka hankitaan pääosin omilta vedenottamoilta. Myymme vettä vuodessa n. 180.000 m3 ja otamme vastaan jätevettä n. 60.000 m3 , mikä puhdistetaan vuonna 2001 valmistuneessa jätevedenpuhdistamossa. Vesijohtoverkostoa on n. 253 km ja viemäriverkostoa n. 28 km. Yhtiön liikevaihto on n. 400.000 € ja henkilökuntaa on 2 kpl. Kuluttajakiinteistöjä on vesilaitoksen puolella n. 960 kpl ja viemärilaitoksen puolella n. 370 kpl.

Yhtiön tarkoituksena on yleishyödylliseltä pohjalta toimien rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vedenhankintaa ja viemärilaitosta Kärsämäen kunnan alueella vesijohtoveden hankkimiseksi sekä jakamiseksi suoraan kuluttajille ja viemäriveden poisjohtamiseksi ja puhdistamiseksi sellaisin ehdoin, että vesijohdon ja viemärin käyttö elvyttää alueen tuotannollista toimintaa ja lisää sen hyvinvointia.

Hallitus

  • Junttila Kaisu, puheenjohtaja
  • Kumpulainen Pekka, jäsen
  • Kyllönen Anneli, jäsen
  • Flankkila Timo, jäsen
  • Hämäläinen Esko, jäsen